- Διαφήμιση -

Εκλογές ΚΙΝΑΛ

Στον β’ γύρο και στο ενδεχόμενο συμμαχιών στρέφεται το ενδιαφέρον

Αξιο­ση­μεί­ω­το για την απή­χη­ση της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας και ίσως την προ­ο­πτι­κή του ΚΙΝΑΛ είναι η υψη­λή συμ­με­το­χή των μελών και φίλων του κόμ­μα­τος, καθώς σε σχέ­ση με τις αντί­στοι­χες εκλο­γές του 2017, σημειώ­θη­κε αύξη­ση της τάξης του 25%, από 212.000 στις 267.000 περίπου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων