- Διαφήμιση -

Για τρίτη ημέρα χωρίς ρεύμα η Κάζα! Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στα Βίλια

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους κατοίκους στην Κάζα που παραμένουν για τρίτη ημέρα χωρίς ρεύμα.

Απο­κα­τα­στά­θη­κε η ηλε­κτρο­δό­τη­ση σε όλους τους οικι­σμούς στην περιο­χή των Βιλί­ων Αττι­κής, στις 2.30 το μεση­μέ­ρι της Πρω­το­χρο­νιάς με εξαί­ρε­ση την Κάζα, ανα­κοί­νω­σε ο ΔΕΔΔΗΕ.

«Τα συνερ­γεία του ΔΕΔΔΗΕ παρα­μέ­νουν στην περιο­χή προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν στην επα­νη­λε­κτρο­δό­τη­ση και αυτού του μικρού οικι­σμού, μόλις κατα­στεί δυνα­τή η πρό­σβα­ση προς το Δίκτυο, η οποία προς το παρόν είναι αδύ­να­τη λόγω των απο­κλει­σμέ­νων-από μεγά­λο όγκο χιο­νιού- δρό­μων», τονί­ζει ο Διαχειριστής.

 

 

Πηγή www.newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων