- Διαφήμιση -

Φωτιά στη χωματερή των Άνω Λιοσίων

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στη χωματερή των Άνω Λιοσίων.

Φωτιά ξέσπα­σε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στη χωμα­τε­ρή των Άνω Λιοσίων.

Στο σημείο μετα­βαί­νουν  6 πυρο­σβέ­στες με 3 οχήματα.

Το έργο της πυρο­σβε­στι­κής δυσχε­ραί­νουν οι δυνα­τοί άνε­μοι που πνέουν.

Ανα­μέ­νε­ται η ενί­σχυ­ση των δυνά­με­ων με υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα αλλά και σκα­πτι­κά προ­κει­μέ­νου να περιο­ρι­στεί το μέτωπο.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων