- Διαφήμιση -

Δέκα προσαγωγές σε επιχείρηση εκκένωσης κτιρίου στην οδό Λιοσίων

Ο δήμος Αθηναίων προχωράει στη διαδικασία σφράγισης του κτιρίου

Σε δέκα προ­σα­γω­γές, οκτώ άνδρες και δύο γυναί­κες, προ­χώ­ρη­σε η Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Ασφά­λειας Αττι­κής στην οδό Λιο­σί­ων.

Συγκε­κει­μέ­να, η Αστυ­νο­μία πραγ­μα­το­ποί­η­σε επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης κτι­ρί­ου, όπου διέ­με­ναν τοξι­κο­μα­νείς. Η επι­χεί­ρη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί στην οδό Λιοσίων.

Ο δήμος Αθη­ναί­ων προ­χω­ρά­ει στη δια­δι­κα­σία σφρά­γι­σης του κτιρίου.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων