Ένοπλη ληστεία στον Ασπρόπυργο – Κουκουλοφόροι άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία

Ένο­πλη ληστεία σημειώ­θη­κε χθες, στις 22:45, σε πρα­κτο­ρείο τυχε­ρών παι­χνι­διών, στην οδό Βασι­λεί­ου Μελε­τί­ου 8 στον Ασπρό­πυρ­γο. Συγκε­κρι­μέ­να, τρεις κου­κου­λο­φό­ροι, με την απει­λή όπλων, άρπα­ξαν άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό και διέ­φυ­γαν με ΙΧ αυτο­κί­νη­το.

Λίγο μετά τις 3:00 το όχη­μα, το οποίο -όπως δια­πι­στώ­θη­κε- ήταν κλεμ­μέ­νο, βρέ­θη­κε καμέ­νο σε ερη­μι­κή τοπο­θε­σία στην Κορυ­τσά Ασπρο­πύρ­γου.

Οι δρά­στες ανα­ζη­τού­νται από την αστυ­νο­μία.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων