- Διαφήμιση -

Διέρρηξαν χρωματοπωλείο με εισβολή αυτοκινήτου στον Ασπρόπυργο

Διάρρηξη με εισβολή αυτοκινήτου σημειώθηκε τη νύχτα σε χρωματοπωλείο στον Ασπρόπυργο.

Διάρ­ρη­ξη με εισβο­λή αυτο­κι­νή­του σημειώ­θη­κε τη νύχτα σε χρω­μα­το­πω­λείο στον Ασπρόπυργο.

Αρπαξαν χρήματα

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, στις 03.30, άγνω­στοι έπε­σαν με σφο­δρό­τη­τα σε χρω­μα­το­πω­λείο, το οποίο βρί­σκε­ται στη Λεω­φό­ρο Δημο­κρα­τί­ας 74.

Αφού απέ­σπα­σαν άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό εξα­φα­νί­στη­καν. Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψή τους.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων