- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Βούλα: Ντελιβεράδες μαχαιρώνονται σε καφετέρια για μία παραγγελία

Βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο ντο­κου­μέ­ντο είναι απο­κα­λυ­πτι­κό. Δεί­χνει όλα όσα έγι­ναν μέσα σε καφε­τέ­ρια, όταν οι δύο ντε­λι­βε­ρά­δες δια­φώ­νη­σαν για το ποιος θα πάει την επό­με­νη παραγ­γε­λία. Μετά τις πρώ­τες ύβρεις, οι δυο τους πιά­στη­καν στα χέρια και κάποια στιγ­μή, ο ένας άρπα­ξε ένα μαχαί­ρι που υπήρ­χε στον πάγκο και επι­τέ­θη­κε στον συνά­δελ­φό του. Όλα αυτά μπρο­στά στα έκπλη­κτα μάτια πελα­τών αλλά και υπαλ­λή­λων που προ­σπα­θού­σαν μάταια για λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα να τους χωρίσουν…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων