- Διαφήμιση -

Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Το περιστατικό έχει να κάνει με προσωπικές διαφορές

Πιο ανα­λυ­τι­κά, ένας άνδρας ηλι­κί­ας περί­που 30 ετών και πιθα­νό­τα­τα τουρ­κι­κής κατα­γω­γής, δέχθη­κε πυρά αγνώ­στων μετά από δια­πλη­κτι­σμό που είχαν. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο τραυ­μα­τι­σμός του είναι στα πόδια και δεν δια­τρέ­χει κίν­δυ­νο για τη ζωή του, ωστό­σο, μετα­φέρ­θη­κε για νοση­λεία στο ΚΑΤ όπου παρα­μέ­νει φρου­ρού­με­νος και ανα­μέ­νε­ται να δώσει κατά­θε­ση στην ΕΛΑΣ για το τι ακρι­βώς συνέβη…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων