- Διαφήμιση -

Βούλα: Κάηκαν 5.000 στρέμματα — Μπαλάκι οι ευθύνες

«Μπα­λά­κι» γίνο­νται για μία ακό­μη φορά οι ευθύ­νες μετά την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην περιο­χή της Βού­λας. Η φωτιά έκα­νε στά­χτη περί­που 5.000 στρέμ­μα­τα δασι­κής έκτα­σης στο Πανό­ρα­μα Βού­λας, ενώ 10 σπί­τια έχουν υπο­στεί ζημιές, με το ένα από αυτά να έχει κατα­στρα­φεί ολοσχερώς.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων