- Διαφήμιση -

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Αστυνομίας για την εγκληματικότητα στην Αττική

Το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα συνε­λή­φθη­σαν 787 άτο­μα για ληστεί­ες, κλο­πές, παρά­τυ­πη μετα­νά­στευ­ση και άλλα αδι­κή­μα­τα, ενώ προ­σή­χθη­σαν 1.825 άτο­μα και ανευ­ρέ­θη­καν 44 κλεμ­μέ­να οχή­μα­τα, στο κέντρο των Αθη­νών και στη Δυτι­κή Αττι­κή, στο πλαί­σιο των ειδι­κών δρά­σε­ων που πραγ­μα­το­ποί­η­σε σε καθη­με­ρι­νή βάση η ΕΛ.ΑΣ.…..

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων