- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθησαν 3 μέλη της συμμορίας που έκλεβε ηλεκτρικά πατίνια

Από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής, εξαρ­θρώ­θη­κε συμ­μο­ρία, που δρα­στη­ριο­ποιού­νταν, του­λά­χι­στον από τα τέλη Δεκέμ­βρη 2022, στη συστη­μα­τι­κή διά­πρα­ξη κλο­πών ηλε­κτρι­κών πατι­νιών και εξαρ­τη­μά­των τους στα νότια προ­ά­στια της Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να σε Γλυ­φά­δα, Βάρη, Βού­λα και Βουλιαγμένη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων