Ληστεία με καταδίωξη και πυροβολισμούς στη Λούτσα

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο

Ένα ακό­μη περι­στα­τι­κό με κλεμ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το που «μπού­κα­ρε» σε κατά­στη­μα σημειώ­θη­κε σήμε­ρα, μια μόλις ημέ­ρα μετά την εξάρ­θρω­ση της σπεί­ρας που λει­τουρ­γού­σε με αυτόν τον τρό­πο.

Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε γύρω στις 3:30 τα ξημε­ρώ­μα­τα όταν αυτο­κί­νη­το εισέ­βα­λε σε κοσμη­μα­το­πω­λείο στη Λού­τσα. Οι δρά­στες έρι­ξαν τη τζα­μα­ρία και άρπα­ξαν κοσμή­μα­τα, αλλά έγι­ναν αντι­λη­πτοί από πλή­ρω­μα περι­πο­λι­κού της ΕΛ.ΑΣ.

Το αυτο­κί­νη­το τους εντο­πί­στη­κε λίγο αργό­τε­ρα, γύρω στις 5, στην περιο­χή της Φυλής, κοντά σε καταυ­λι­σμό ρομά, και ακο­λού­θη­σε κατα­δί­ω­ξη μέχρι τα Νεό­κτι­στα Ασπρο­πύρ­γου.

Ο ένας από τους δύο δρά­στες απεί­λη­σε με όπλο αστυ­νο­μι­κό κατά την διάρ­κεια των συλ­λή­ψε­ων. Εκεί­νος τότε πυρο­βό­λη­σε στον αέρα για εκφο­βι­σμό.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων