- Διαφήμιση -

Προσλήψεις στον Δήμο Παλλήνης

Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Οι προ­σλή­ψεις θα γίνουν με σύνα­ψη σύμ­βα­σης μίσθω­σης έργου για την κάλυ­ψη ανα­γκών των πολι­τι­στι­κών προ­γραμ­μά­των της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,
που εδρεύ­ει στο Δήμο Παλ­λή­νης, με αντι­κεί­με­νο την εκτέ­λε­ση του έργου:

 

Περισ­σό­τε­ρες  πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Παλ­λή­νη σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων