- Διαφήμιση -

Έφυγε από την ζωή η τραγουδίστρια Χριστιάνα

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ τα τελευταία χρόνια έπασχε από Αλτσχάιμερ

Πέθα­νε, σε ηλι­κία 68 ετών, η τρα­γου­δί­στρια Χρι­στιά­να. Η γνω­στή τρα­γου­δί­στρια έχα­σε τη μάχη με τον καρ­κί­νο, ενώ τα τελευ­ταία χρό­νια έπα­σχε από Αλτσχάιμερ.

Η Χρι­στιά­να Λαβί­δα, που έγι­νε γνω­στή με το μικρό της όνο­μα, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1953. Είναι αδελ­φή της τρα­γου­δί­στριας Βασι­λι­κής Λαβί­να, συζύ­γου του συν­θέ­τη Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου και εξα­δέλ­φη της Ελέ­νης Βιτάλη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων