- Διαφήμιση -

Διέρρηξαν κατάστημα με εισβολή αυτοκινήτου στο Μαρκόπουλο

Κουκουλοφόροι εισέβαλαν με αυτοκίνητο τη νύχτα σε κατάστημα ηλεκτρολογικών ειδών στο Μαρκόπουλο Αττικής και αφού άρπαξαν προϊόντα άγνωστης αξίας εξαφανίστηκαν.

Κου­κου­λο­φό­ροι εισέ­βα­λαν με αυτο­κί­νη­το τη νύχτα σε κατά­στη­μα ηλε­κτρο­λο­γι­κών ειδών στο Μαρ­κό­που­λο Αττι­κής και αφού άρπα­ξαν προ­ϊ­ό­ντα άγνω­στης αξί­ας εξαφανίστηκαν.

Ζημιές στην τζαμαρία και τα ρολά

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, γύρω στις 04.00, πέντε άτο­μα που είχαν καλυμ­μέ­να τα πρό­σω­πά τους και επέ­βαι­ναν σε αυτο­κί­νη­το, εισέ­βα­λαν με αυτό σε κατά­στη­μα ηλε­κτρο­λο­γι­κών ειδών το οποίο βρί­σκε­ται στη δια­σταύ­ρω­ση των Λεω­φό­ρων Παια­νί­ας και Μαρ­κο­πού­λου 112.

Αφού προ­κά­λε­σαν ζημιές στην τζα­μα­ρία και τα ρολά, μπή­καν μέσα στο κατά­στη­μα και αφαί­ρε­σαν προ­ϊ­ό­ντα άγνω­στης, μέχρι στιγ­μής, χρη­μα­τι­κής αξί­ας. Στη συνέ­χεια, διέ­φυ­γαν με το ίδιο όχημα.

Της ίδιας εταιρείας…

Τη νύχτα της προη­γού­με­νης Παρα­σκευ­ής, άγνω­στοι δρά­στες είχαν διαρ­ρή­ξει με τον ίδιο τρό­πο κατά­στη­μα με ηλε­κτρο­λο­γι­κά είδη της ίδιας εται­ρεί­ας στη Μετα­μόρ­φω­ση Αττικής.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων