- Διαφήμιση -

Άγιοι Θεόδωροι: Σοκάρει ο γιος της 77χρονης – Τη διέλυσαν, πέρασαν από πάνω της με το αυτοκίνητο

Ανθρωποκυνηγητό είναι από σε εξέλιξη προκειμένου να βρεθούν οι δράστες της άγριας δολοφονίας με θύμα μία 77χρονη γυναίκα στους Αγίους Θεοδώρους

Συνε­χί­ζει τις έρευ­νες η αστυ­νο­μία για τον εντο­πι­σμό των δρα­στών της δολο­φο­νί­ας της 77χρονης στους Αγί­ους Θεοδώρους.

Χθες, η ΕΛ.ΑΣ πραγ­μα­το­ποί­η­σε εφό­δους σε καταυ­λι­σμούς Ρομά της Κοριν­θί­ας και στα Μέγα­ρα, ενώ οι έρευ­νές τους έχουν φτά­σει μέχρι και την Φθιώ­τι­δα, όπου υπάρ­χουν καταυ­λι­σμοί  προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­σει τους δύο νεα­ρούς Ρομά που ευθύ­νο­νται για τον φρι­κτό θάνα­το της γυναίκας.

Ο σύζυ­γος της άτυ­χης γυναί­κας έχει υπο­στεί σοκ, καθώς μπρο­στά στα μάτια του χάθη­κε το στή­ριγ­μα της ζωής του και μάλι­στα με τόσο φρι­κτό τρό­πο. Με το που ηρέ­μη­σε λίγο, θυμή­θη­κε πως χθες το πρωί ‑που μαζί με την άτυ­χη σύζυ­γό του είχαν πάει στο κέντρο των Αγί­ων Θεο­δώ­ρων για ψώνια‑, το αση­μί αυτο­κί­νη­το των δρα­στών τους ακο­λού­θη­σε έως το σπίτι.

Ωστό­σο φαί­νε­ται οι κακο­ποιοί δεν υπο­λό­γι­σαν ότι θα ήταν και ο γιος του ζευ­γα­ριού στην οικία, ελπί­ζο­ντας ότι θα τους πετύ­χαι­ναν μόνους και ανή­μπο­ρους. Όταν αντι­λή­φθη­καν την παρου­σία ενός νεα­ρού ατό­μου στο σπί­τι, πρέ­πει να πανικοβλήθηκαν.

Αφού έρι­ξαν κάτω την 77χρονη και την έσυ­ραν για κάποια μέτρα, έφυ­γαν με ιλιγ­γιώ­δη ταχύ­τη­τα, όμως έπε­σαν σε αδιέ­ξο­δο δρόμο.

Όταν έκα­ναν ανα­στρο­φή, είδαν την 77χρονη να κεί­τε­ται αναί­σθη­τη αλλά ζωντα­νή στη μέση του δρό­μου. Παρ’ όλα αυτά δε δίστα­σαν, όπως ανα­φέ­ρει το star να την πατή­σουν με το αυτοκίνητο.

Μιλώ­ντας στον Alpha o γιος της 77χρονης γυναί­κας περιέ­γρα­ψε καρέ-καρέ τι συνέ­βη χθες το πρωί.

«Ήρθα­νε στην πόρ­τα μας μπρο­στά. Ήταν δύο άτο­μα, στα­μα­τή­σα­νε με ένα αυτο­κί­νη­το, ένα αση­μί Hyundai και φωνά­ξα­νε «κυρία, κυρία». Βγή­κε η μάνα μου έξω, εγώ ήμουν μέσα με πατε­ρί­τσες και εκεί­νη τη στιγ­μή πήγα­νε να τη βου­τή­ξου­νε από τον λαι­μό για να της πάρουν την αλυ­σί­δα της».

Ακο­λού­θη­σε πάλη μετα­ξύ τους, ενώ η γυναί­κα άρχι­σε να καλεί τον γιο και τον σύζυ­γό της.

«Μου φωνά­ζει “Γιώρ­γο!”, τρέ­χω στην πόρ­τα με τις πατε­ρί­τσες μαζί με τον πατέ­ρα μου και μέχρι να φτά­σου­με στα μισά της δια­δρο­μής είχε φύγει η μάνα μου. Πρέ­πει να είχε πάει μπρο­στά στο αμά­ξι για να τους στα­μα­τή­σει. Βάλα­νε μπρο­στά, την πατή­σα­νε, τη χτυ­πή­σα­νε μία, την πέτα­ξαν δύο τρία μέτρα πιο κάτω και μετά έβα­λαν ξανά μπρο­στά, περά­σαν από πάνω της με το αμά­ξι και τη διέλυσαν».

Ο γιος της 77χρονης είπε  πως «πήγαν να κόψουν την αλυ­σί­δα από τον λαι­μό της. Εγώ την είδα τη μάνα μου νεκρή στο πάτω­μα με κομ­μέ­νη την αλυ­σί­δα στον λαι­μό. Δεν της την είχαν πάρει».

Οι κάτοι­κοι της περιο­χής έντρο­μοι και εξορ­γι­σμέ­νοι παρα­κο­λου­θούν τα γεγο­νό­τα, ενώ τονί­ζουν ότι η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα στην περιο­χή απο­τε­λεί ανη­συ­χη­τι­κά συχνό φαι­νό­με­νο. Την ίδια ώρα, ο γιος της άτυ­χης 77χρονης δια­μη­νύ­ει ότι η μητέ­ρα του δεν λιπο­θύ­μη­σε, αλλά ότι τη σκότωσαν.

Στο σημείο όπου έχα­σε τη ζωή της έχουν απο­μεί­νει δύο κερά­κια για να θυμί­ζουν την πρω­το­φα­νή αγριό­τη­τα με την οποία σκοτώθηκε.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων