- Διαφήμιση -

Μάτι: Έτοιμο το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο

Πότε ξεκινά η ανάπλαση της περιοχής

Τρία χρό­νια μετά την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στο Μάτι, το ειδι­κό πολε­ο­δο­μι­κό σχέ­διο για την ανά­πλα­ση της περιο­χής έχει ολο­κλη­ρω­θεί και ανα­μέ­νε­ται να κατα­τε­θεί στο ΣΤΕ μετά το καλοκαίρι.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων