- Διαφήμιση -

Επίθεση Ρουβίκωνα στα γραφεία της Αττικής Οδού

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα γραφεία της Αττικής Οδού

Επί­θε­ση με βαριο­πού­λες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν του­λά­χι­στον 8 άτο­μα μέλη του Ρου­βί­κω­να στα γρα­φεία της Αττι­κής Οδού στην Παια­νία, στην έξο­δο για Κορωπί.

Προ­κλή­θη­καν υλι­κές ζημιές στις εγκα­τα­στά­σεις και σε σταθ­μευ­μέ­να αυτοκίνητα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων