- Διαφήμιση -

Ξεκινά ο διαγωνισμός για το πρώην βασιλικό ανάκτορο στο Τατόι

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο για την αποκατάσταση

Το έργο είχε εξαγ­γελ­θεί από πέρυ­σι και στό­χος είναι να γίνει επι­σκέ­ψι­μο από το κοι­νό όπως συμ­βαί­νει και σε άλλες πρώ­ην βασι­λι­κές κατοι­κί­ες στο εξω­τε­ρι­κό. Ανα­θέ­του­σα Αρχή είναι το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού η οποία προ­χώ­ρη­σε στην προ­κή­ρυ­ξη του πολι­τι­στι­κού αυτού έργου. Ήδη από τα μέσα Ιανουα­ρί­ου είχε εγκρι­θεί η δημο­πρά­τη­ση του εν λόγω έργου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων