- Διαφήμιση -

Συλλήψεις στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών για διακίνηση ναρκωτικών

Οκτώ συλ­λή­ψεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κατά τη διάρ­κεια ειδι­κής αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης για την αντι­με­τώ­πι­ση της δια­κί­νη­σης ναρ­κω­τι­κών ουσιών, που έγι­νε στην περιο­χή της Αγί­ας Σωτή­ρας Αχαρνών.

Η επι­χεί­ρη­ση σχε­διά­στη­κε από την Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Ασφά­λειας Αττι­κής, ενώ συμ­με­τεί­χαν ακό­μη αστυ­νο­μι­κοί της Ο.Π.Κ.Ε, της Διεύ­θυν­σης Αστυ­νο­μι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων, καθώς και σκύ­λος της ΕΛ.ΑΣ.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων