- Διαφήμιση -

Νέα ψυχρή «εισβολή» έρχεται από βδομάδα ‑Χιονοπτώσεις και στα βόρεια προάστια

Νέα κακοκαιρία αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα με τις προβλέψεις του meteo να δείχνουν ψυχρή εισβολή.

Η θερ­μο­κρα­σία θα πέσει αισθη­τά, ενώ θα σημειω­θούν και χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και σε πεδι­νές περιο­χές της κεντρι­κής και βόρειας Ελλά­δας. Μάλι­στα, δεν απο­κλεί­ε­ται να πέσει χιό­νι ακό­μα και στα βόρεια προ­ά­στια της Αττικής.

Σύμ­φω­να με το meteo.gr οι χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν το μεση­μέ­ρι και από­γευ­μα της Τετάρ­της, αλλά και καθ’ όλη τη διάρ­κεια της Πέμπτης.

Οπως ανα­φέ­ρει η ΕΜΥ, οι ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νό­τα­τα καται­γί­δες στα νοτιο­α­να­το­λι­κά, οι ισχυ­ροί βόρειοι άνε­μοι και ο παγε­τός το πρωί και το βρά­δυ στα κεντρι­κά και βόρεια είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού για σήμερα.

Ο και­ρός έως την Πέμ­πτη 14 Φεβρουαρίου

Την Κυρια­κή, 10 Φεβρουα­ρί­ου, προ­βλέ­πε­ται γενι­κά αίθριος και­ρός. Στα νότια και βαθ­μιαία στα δυτι­κά θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις. Στα ηπει­ρω­τι­κά, το πρωί και το βρά­δυ η ορα­τό­τη­τα θα είναι περιο­ρι­σμέ­νη. Οι άνε­μοι βόρειοι-βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, που από το από­γευ­μα στα δυτι­κά και βόρεια θα στρα­φούν σε νότιους με την ίδια έντα­ση. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει μικρή άνο­δο, όμως το πρωί θα σημειω­θεί κατά τόπους παγε­τός, στα κεντρι­κά και βόρεια ηπειρωτικά.

Τη Δευ­τέ­ρα 11 Φεβρουα­ρί­ου, στα δυι­κά, τα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα προ­βλέ­πο­νται τοπι­κές βρο­χές, που από το από­γευ­μα στα δυτι­κά θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στην υπό­λοι­πη χώρα, γενι­κά αίθριος και­ρός. Βαθ­μιαία στη Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη αι στη Θεσ­σα­λία θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και το βρά­δυ θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Το πρωί στα ηπει­ρω­τι­κά η ορα­τό­τη­τα θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη. Οι άνε­μοι δυτικοί-νοτιοδυτικοί΄4 με 6 και βαθ­μιαία στα πελά­γη 7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία σε μικρή περαι­τέ­ρω άνοδο.

Την Τρί­τη 12 Φεβρουα­ρί­ου, ο και­ρός θα είναι βρο­χε­ρός. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν κυρί­ως στα κεντρι­κά, τα βόρεια και στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα κεντρι­κά και βόρεια ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να πιθα­νόν κατά τόπους να είναι ισχυ­ρά. Οι άνε­μοι στα δυτι­κά βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και βαθ­μιαία στο Ιόνιο 7 μπο­φόρ. Βαθ­μιαία στα βόρεια, θα στρα­φούν σε δυτι­κούς-βορειο­δυ­τι­κούς. Η θερ­μο­κρα­σία κυρί­ως στα βόρεια θα σημειώ­σει πτώση.

Την Τετάρ­τη 13 Φεβρουα­ρί­ου, στην ανα­το­λι­κή χώρα θα βρέ­ξει και κυρί­ως στα θαλάσ­σια και παρα­θα­λάσ­σια θα εκδη­λω­θούν σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Στη δυτι­κή χώρα προ­βλέ­πο­νται τοπι­κές βρο­χές, ενώ χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά και τα ορει­νά της Κρή­της, καθώς και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της κεντρι­κής και βόρειας χώρας. Τα φαι­νό­με­να, πιθα­νόν, στα ανα­το­λι­κά κατά τόπους να είναι ισχυ­ρά. Οι άνε­μοι από βόρειες διευ­θύν­σεις 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπι­κά 8 και βαθ­μιαία 9 μπο­φόρ. Στα νοτιο­α­να­το­λι­κά νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση. Το πρωί και το βρά­δυ στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα έχει παγετό.

Την Πέμ­πτη 14 Φεβρουα­ρί­ου, συν­νε­φιά με βρο­χές και κυρί­ως στις θαλάσ­σιες και παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά, στα ηπει­ρω­τι­κά ημιο­ρει­νά και πιθα­νόν σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο στα κεντρι­κά και βόρεια. Τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στα κεντρι­κά και νότια, ενώ στα βόρεια θα στα­μα­τή­σουν. Οι άνε­μοι βόρειοι-βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπι­κά 9 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία σε χαμη­λά επίπεδα.

Πηγή: http://www.iefimeridagr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων