- Διαφήμιση -

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, για σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις στα ορεινά σε Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη

Νεφώ­σεις, βρο­χές και καται­γί­δες θα είναι τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά του και­ρού, για σήμε­ρα Παρα­σκευή, σύμ­φω­να με το δελ­τίο της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας, ενώ θα σημειω­θούν και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά σε Στε­ρεά, Πελο­πόν­νη­σο και Κρήτη.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να για την Παρα­σκευή, η ΕΜΥ προ­βλέ­πει στα βόρεια λίγες νεφώ­σεις και στην υπό­λοι­πη χώρα νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες με βρο­χές στα κεντρι­κά και νότια. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα. Καται­γί­δες τόπους χαλα­ζο­πτώ­σεις σε περιο­χές καται­γί­δων. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά της κεντρι­κής Στέ­ρε­ας, της Πελο­πον­νή­σου και της Κρή­της. Άνε­μοι βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 8 και στα ανα­το­λι­κά και νότια τοπι­κά 9 με 10 μπο­φόρ. Θερ­μο­κρα­σία σε χαμη­λά για την επο­χή επί­πε­δα. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Μακε­δο­νία, Θράκη 

Και­ρός: λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες τις μεσημ­βρι­νές ώρες.

Άνε­μοι: ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 01 έως 17 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονί­ου, Ήπει­ρος, δυτι­κή Στέ­ρεα, δυτι­κή Πελοπόννησος 

Και­ρός: στα βόρεια γενι­κά αίθριος. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες. Μετά το μεση­μέ­ρι στα κεντρι­κά και βαθ­μιαία μέχρι τη νύχτα στα νότια σχε­δόν αίθριος.

Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 6 με 7 και τοπι­κά μέχρι το μεση­μέ­ρι 8 μπο­φόρ. Τη νύχτα στα βόρεια βορειο­δυ­τι­κοί 6 με 7 μποφόρ

Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 16 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο κατά τόπους 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λία, ανα­το­λι­κή Στέ­ρεα, Εύβοια, ανα­το­λι­κή Πελοπόννησος 

Και­ρός: νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα κεντρι­κά και νότια όπου μέχρι και το μεση­μέ­ρι θα σημειω­θούν βρο­χές και στα ορει­νά πρό­σκαι­ρες χιονοπτώσεις.

Άνε­μοι: ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 8 και στα ανα­το­λι­κό­τε­ρα και τα νότια τοπι­κά 9 με 10 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 04 έως 14 βαθ­μούς κελσίου.

Κυκλά­δες, Κρήτη 

Και­ρός: νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές. Στις Κυκλά­δες τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία από το από­γευ­μα θα σταματήσουν.

Άνε­μοι: βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 09 έως 14 βαθ­μούς κελσίου.

Νησιά ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, Δωδεκάνησα 

Και­ρός: στα βόρεια λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Στα νότια νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα Δωδε­κά­νη­σα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες κατά τόπους ισχυρές.

Άνε­μοι: στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 9 και στα νότια ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 11 έως 16 βαθ­μούς κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Αττι­κή 

Και­ρός: νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες μέχρι το απόγευμα.

Άνε­μοι: ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 7 με 8 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 9 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: από 08 έως 13 βαθ­μούς κελσίου.

Θεσ­σα­λο­νί­κη

Και­ρός: λίγες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές ώρες.

Άνε­μοι: από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στο Θερ­μαϊ­κό τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Την νύχτα θα στρα­φούν σε νότιους νοτιοανατολικούς.

Θερ­μο­κρα­σία: από 05 έως 16 βαθ­μούς κελσίου.

Σάβ­βα­το

Για το Σάβ­βα­το 30-03-2019 στην Κρή­τη προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις με βρο­χές και στα ορει­νά χιο­νο­πτώ­σεις. Στη δυτι­κή και τη βόρεια Ελλά­δας λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες. Στην υπό­λοι­πη χώρα νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες και τα Δωδε­κά­νη­σα. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της ανα­το­λι­κής ηπει­ρω­τι­κής χώρας και της Εύβοιας μέχρι το μεσημέρι.

Άνε­μοι: βόρειοι 5 με 7, στα ανα­το­λι­κά 8 και στο Αιγαίο τοπι­κά 9 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από αργά το απόγευμα.

Θερ­μο­κρα­σία: σε μικρή άνο­δο στα δυτι­κά. Στα ανα­το­λι­κά θα δια­τη­ρη­θεί σε χαμη­λά για την επο­χή επί­πε­δα. Παγε­τός θα σημειω­θεί κατά τόπους τις πρω­ι­νές και τις βρα­δι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως στα κεντρι­κά και τα βόρεια.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων