Καιρός : Βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις

Μετά την ανοιξιάτικη «ανάπαυλα» με την λιακάδα και τις υψηλές θερμοκρασίες, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από την Πέμπτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την πτώση του υδραργύρου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μετά την ανοι­ξιά­τι­κη «ανά­παυ­λα» με την λια­κά­δα και τις υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, το σκη­νι­κό του και­ρού αλλά­ζει από την Πέμ­πτη, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις βρο­χές και την πτώ­ση του υδραρ­γύ­ρου στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας.

Σύμ­φω­να με το meteo προ­βλέ­πο­νται νεφώ­σεις και πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται σε μεγά­λο μέρος της χώρας την Πέμ­πτη 13 Φεβρουα­ρί­ου 2020. Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει μικρή πτώ­ση. Έως 6 μπο­φόρ στο Αιγαίο.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, νεφώ­σεις κατά περιό­δους πυκνές ανα­μέ­νο­νται στο Αιγαίο, στα βόρεια και ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στα­δια­κά στην υπό­λοι­πη χώρα. Πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται κυρί­ως στην Ανα­το­λι­κή Θεσ­σα­λία, Στε­ρεά Ελλά­δα και Πελο­πόν­νη­σο καθώς και στο Αιγαίο, αλλά και στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά και στο Ιόνιο από το από­γευ­μα. Η ορα­τό­τη­τα κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα είναι τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη στα ηπει­ρω­τι­κά και στην Κρή­τη.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από -3 έως 10, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 0 έως 12, στη Θεσ­σα­λία και στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά από 5 έως 15, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 7 έως 17, στα νησιά του Ιονί­ου από 8 έως 16, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 6 έως 15, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 11 έως 17 και στην Κρή­τη και στη Ρόδο από 11 έως 19.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν αρχι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως θα γίνουν βορειο­α­να­το­λι­κοί 2 έως 4 μπο­φόρ. Στο Κεντρι­κό και Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ με μικρή εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ, στα­δια­κά όμως θα στρα­φούν σε νότιους ίδιας έντα­σης.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά τις πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια και ανα­το­λι­κά πιο πυκνές.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 και στα πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά έως 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και πρό­σκαι­ρα το πρωί βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί τοπι­κά έως 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία – Θράκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες νωρίς το πρωί στην κεντρι­κή και κυρί­ως την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη, όπου θα σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές και πρό­σκαι­ρες ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις έως 5 μπο­φόρ, με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 14 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις που στα­δια­κά από το από­γευ­μα θα πυκνώ­σουν και τη νύχτα θα σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία από το μεση­μέ­ρι σε νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο τοπι­κά 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις πρό­σκαι­ρα αυξη­μέ­νες τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5, στα νότια και πρό­σκαι­ρα τα ανα­το­λι­κά έως 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Τοπι­κές νεφώ­σεις.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα έως το μεση­μέ­ρι τοπι­κά 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νωρίς το πρωί όπου είναι πιθα­νό να σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το μεση­μέ­ρι.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων