Καιρός : Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες

Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Συνε­χί­ζο­νται και σήμε­ρα οι βρο­χές και οι καται­γί­δες σε πολ­λές περιο­χές δημιουρ­γώ­ντας προ­βλή­μα­τα.

Κατά τόπους μάλι­στα θα είναι έντο­να τα φαι­νό­με­να όπως και χθες, κυρί­ως στην ανα­το­λι­κή και νησιω­τι­κή χώρα, αλλά στα­δια­κά ο και­ρός θα παρου­σιά­σει βελ­τί­ω­ση από το από­γευ­μα.

Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει μικρή πτώ­ση στα βόρεια και μάλι­στα στην Θεσ­σα­λο­νί­κη η μέγι­στη θερ­μο­κρα­σία θα πέσει κάτω από τους 20 βαθ­μούς, ενώ σε μονο­ψή­φια νού­με­ρα θα είναι η μικρό­τε­ρη, ακό­μη και σε πόλεις της βόρειας Ελλά­δας.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις και στα νότια πρό­σκαι­ρα νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6, τοπι­κά στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μπο­φόρ.

Τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα εξα­σθε­νή­σουν και ο και­ρός από αργά το από­γευ­μα στα δυτι­κά και βόρεια θα βελ­τιω­θεί.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και πιθα­νώς τις πρω­ι­νές ώρες μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να βαθ­μιαία θα περιο­ρι­στούν στα ανα­το­λι­κά και βόρεια και μέχρι το βρά­δυ θα στα­μα­τή­σουν.

Άνε­μοι: Βόρειοι 3 με 5, βαθ­μιαία βορειο­α­να­το­λι­κοί με την ίδια έντα­ση και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και νωρίς το πρωί κυρί­ως στα θαλάσ­σια-παρα­θα­λάσ­σια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από το μεση­μέ­ρι βαθ­μιαία θα στα­μα­τή­σουν.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και κυρί­ως στα θαλάσ­σια-παρα­θα­λάσ­σια σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να θα είναι έντο­να κατά τόπους στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες, όμως γρή­γο­ρα θα εξα­σθε­νή­σουν και από το από­γευ­μα θα στα­μα­τή­σουν.
Άνε­μοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 και το πρωί στο Θρα­κι­κό τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 4 με 6 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, κατά τόπους ισχυ­ρές τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες. Στα­δια­κά τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν και θα περιο­ρι­στούν νοτιό­τε­ρα, ενώ μέχρι αργά το από­γευ­μα θα στα­μα­τή­σουν.
Άνε­μοι: Νοτιο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στο Ιόνιο από αργά το από­γευ­μα πρό­σκαι­ρα 6 τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 4 με 6 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Στη Θεσ­σα­λία, τις Σπο­ρά­δες και την Εύβοια νεφώ­σεις με ισχυ­ρές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες τις πρω­ι­νές ώρες και βαθ­μιαία εξα­σθέ­νη­ση. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές τοπι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Άνε­μοι: Στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Στα νότια από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5, στρε­φό­με­νοι γρή­γο­ρα σε βόρειους βορειο­α­να­το­λι­κούς 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 15 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, που μετά το μεση­μέ­ρι θα εξα­σθε­νή­σουν.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 που από το μεση­μέ­ρι θα στρα­φούν σε βόρειους, στις Κυκλά­δες τοπι­κά 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 25 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες κατά τόπους ισχυ­ρές. Τα φαι­νό­με­να στα­δια­κά θα εξα­σθε­νή­σουν αρχι­κά στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και μέχρι το μεση­μέ­ρι και στα Δωδε­κά­νη­σα.
Άνε­μοι: Στα βόρεια βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 με 7 μπο­φόρ με εξα­σθέ­νη­ση το βρά­δυ. Στα νότια νότιοι 4 με 5 μπο­φόρ που από αργά το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε βόρειους και θα εξα­σθε­νή­σουν.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 25 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων