- Διαφήμιση -

Καιρός : Στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία

Καιρός με αραιές νεφώσεις και σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα

Αραιές νεφώ­σεις, πυκνό­τε­ρες στη Δυτι­κή Ελλά­δα, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα όπου είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν πρό­σκαι­ρες βρο­χές, υψη­λές για την επο­χή θερ­μο­κρα­σί­ες, περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα και τοπι­κά πυκνές ομί­χλες τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρωινές.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, τη Δευ­τέ­ρα 3 Φεβρουα­ρί­ου 2020 σε ολό­κλη­ρη τη χώρα θα επι­κρα­τή­σουν αραιές νεφώ­σεις, οι οποί­ες στη Δυτι­κή Ελλά­δα, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα θα είναι πυκνό­τε­ρες με αυξη­μέ­νη πιθα­νό­τη­τα εκδή­λω­σης πρό­σκαι­ρων βρο­χών. Τις νυκτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες η ορα­τό­τη­τα σε πολ­λές περιο­χές θα είναι περιο­ρι­σμέ­νη και θα σχη­μα­τι­στούν τοπι­κά πυκνές ομίχλες.

Σύμ­φω­να με το meteo, η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Βόρεια Ελλά­δα από ‑2 έως 18 βαθ­μούς, στην Ήπει­ρο από 5 έως 16, στη Θεσ­σα­λία από 2 έως 21 βαθ­μούς, στα δυτι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά από 7 έως 18, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 5 έως 20 βαθ­μούς, στα νησιά του Ιονί­ου από 8 έως 17 και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από 7 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από νότιες έως νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ, ενώ στο Δυτι­κό Κρη­τι­κό και στη Θάλασ­σα των Κυθή­ρων θα επι­κρα­τή­σει δυτι­κό ρεύ­μα εντά­σε­ων 6 με 7 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 μποφόρ.

Ανα­λυ­τι­κή πρό­γνω­ση από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι στα δυτι­κά και νότια έως 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Αραιές νεφώσεις.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 03 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά περιό­δους στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη πιο πυκνές. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 02 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές από το βρά­δυ. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες στα ηπει­ρω­τι­κά τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στο εσω­τε­ρι­κό της Ηπεί­ρου 3 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις παρο­δι­κά στα νότια πιο πυκνές. Κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 με 5, στα κεντρι­κά και νότια τοπι­κά 6 και από το μεση­μέ­ρι πρό­σκαι­ρα στα νότια έως 7 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξημένες.
Άνε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 09 έως 18 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές κυρί­ως στα Δωδεκάνησα.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και από το μεση­μέ­ρι τοπι­κά 6 μποφόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων