- Διαφήμιση -

Καιρός: Μ.Δευτέρα με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Με βρο­χές και περαι­τέ­ρω πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας ξεκι­νά η Μεγά­λη Εβδο­μά­δα, καθώς ο και­ρός θα είναι βρο­χε­ρός στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττικής.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με παρο­δι­κές βρο­χές. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 3 και στα ανα­το­λι­κά έως 4–5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 10 έως 14 βαθ­μούς, στα βόρεια όμως θα είναι 3–4 βαθ­μούς χαμηλότερη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων