- Διαφήμιση -

Καιρός: Κακοκαιρία “Barbara” — Κλειστά τα σχολεία αύριο Δευτέρα 6/2 στην Αττική

Με από­φα­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής, κατό­πιν έκτα­κτης σύσκε­ψης με τους Δημάρ­χους της Αττι­κής, κλει­στά θα είναι αύριο Δευ­τέ­ρα 6 Ιανουα­ρί­ου όλα τα δημό­σια και ιδιω­τι­κά σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης της Αττι­κής λόγω των δύσκο­λων και­ρι­κών συν­θη­κών. Κλει­στοί θα είναι και όλοι οι παι­δι­κοί και Βρε­φο­νη­πια­κοί Σταθ­μοί της Αττικής…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων