- Διαφήμιση -

Καιρός: Η κακοκαιρία «EVA» δεν έχει τελειώσει ακόμα με την Αττική

Μέχρι στιγ­μής δεν έχουν σημειω­θεί ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα παρά τις σφο­δρές καται­γί­δες και τους ισχυ­ρούς ανέ­μους λόγω της κακο­και­ρί­ας «EVA». Στην Αττι­κή έγι­ναν 13 κλή­σεις στην Πυρο­σβε­στι­κή για κοπές δέντρων. Στην Κεντρι­κή και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο σημειώ­θη­καν 18.000 κεραυνοί.

Συνε­χί­ζει την επέ­λα­σή της η κακο­και­ρία «EVA», η οποία έφτα­σε και στην Αττι­κή με σφο­δρές καται­γί­δες και ισχυ­ρούς ανέ­μους στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του νομού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων