Καιρός : Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές

Τοπικές βροχές προβλέπονται κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Έως 8 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο

Αλλά­ζει στα­δια­κά ο και­ρός σήμε­ρα, Τρί­τη αφού θα κάνουν την εμφά­νι­σή τους βρο­χές.

Σύμ­φω­να με το meteo τοπι­κές βρο­χές προ­βλέ­πο­νται κυρί­ως στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά ανα­μέ­νο­νται την Τρί­τη 11 Φεβρουα­ρί­ου 2020. Η θερ­μο­κρα­σία θα παρου­σιά­σει άνο­δο. Έως 8 μπο­φόρ στο Νότιο Αιγαίο.

Πιο ανα­λυ­τι­κά νεφώ­σεις ανα­μέ­νο­νται στα δυτι­κά, στο Νότιο και Ανα­το­λι­κό Αιγαίο και προς το βρά­δυ στη Θρά­κη. Τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται στα δυτι­κά ηπει­ρω­τι­κά ενώ πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών βρο­χών υπάρ­χει και για την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα. Οι συγκε­ντρώ­σεις σκό­νης στην ατμό­σφαι­ρα θα είναι σχε­τι­κά αυξη­μέ­νες κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια. Η ορα­τό­τη­τα κατά τη διάρ­κεια της νύχτας στα ηπει­ρω­τι­κά θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη.

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από -1 έως 14 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και στη Θρά­κη από 1 έως 17, στη Θεσ­σα­λία και στην Ανα­το­λι­κή Στε­ρεά Ελλά­δα από 4 έως 20, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 6 έως 18, στα νησιά του Ιονί­ου από 9 έως 16, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από 7 έως 16, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 10 έως 16 και στην Κρή­τη από 6 έως 20.

Οι άνε­μοι στο Βόρειο και Κεντρι­κό Αιγαίο θα πνέ­ουν από δυτι­κές και νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές και νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ. Στο υπό­λοι­πο Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 5 έως 7 και πρό­σκαι­ρα το μεση­μέ­ρι έως 8 μπο­φόρ. Στο Βόρειο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις 2 έως 4 μπο­φόρ. Στο Νότιο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές και νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μπο­φόρ.

Η πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ και από το βρά­δυ βορειο­δυ­τι­κοί μέχρι 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Νότιοι νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ. Από το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς μέχρι 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά τόπους αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά, με ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές στη Θρά­κη. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα τις πρω­ι­νές ώρες.
Άνε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά έως 6 μπο­φόρ. Αργά το βρά­δυ θα στρα­φούν σε βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων μέχρι 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές που από το από­γευ­μα θα περιο­ρι­στούν στα βορειο­δυ­τι­κά.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα θα στρα­φούν σε δυτι­κούς βορειο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο η ελά­χι­στη 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος, με αραιές νεφώ­σεις.
Άνε­μοι: Από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4 με 6 και στα νότια τοπι­κά 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η ελά­χι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις, παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες στην Κρή­τη.
Άνε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 6 με 7 και πιθα­νώς στα νότια από το από­γευ­μα πρό­σκαι­ρα έως 8 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη βόρεια Κρή­τη η μέγι­στη θα είναι 3 με 4 βαθ­μούς υψη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στα Δωδε­κά­νη­σα πιθα­νώς μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες.
Άνε­μοι: Νοτιο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Αργά το βρά­δυ στα βόρεια θα στρα­φούν σε βορειο­α­να­το­λι­κούς μέχρι 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 18 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων