- Διαφήμιση -

ΕΜΥ: Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)

Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά από το πρωί - Πότε θα ξεκινήσει η κακοκαιρία Μήδεια: «Αντιολισθητικές αλυσίδες ίσως, και στο νομό Αττικής», προβλέπει ο Μαρουσάκης - Τι αναμένουμε από τον ισχυρό χιονιά - Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο από Δευτέρα - Έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

Κακο­και­ρία προ­βλέ­πε­ται από το μεση­μέ­ρι του Σαβ­βά­του (13–02-2021) από τα δυτι­κά και τα βόρεια, που βαθ­μιαία την Κυρια­κή (14–02-2021) θα επι­κρα­τή­σει και στην υπό­λοι­πη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά:

  1. Τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις
  2. Τη μεγά­λη πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας από βορ­ρά προς νότο στα­δια­κά, της τάξης των 14–18 βαθ­μών Κελ­σί­ου και τον ισχυ­ρό παγετό.
  3. Τους πολύ θυελ­λώ­δεις βόρειους ανέ­μους, τοπι­κά σε επί­πε­δο θύελ­λας στο Αιγαίο.
  4. Τις ισχυ­ρές βρο­χές και καταιγίδες

1. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν από το Σάβ­βα­το (13–02-2021) το μεση­μέ­ρι στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της κεντρι­κής και βόρειας χώρας και βαθ­μιαία σε πεδι­νές περιο­χές της βόρειας Ελλά­δας. Τα φαινόμενα
θα είναι έντο­να στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τη Θεσ­σα­λία, την κεντρι­κή Στε­ρεά και πρό­σκαι­ρα στην Ήπειρο.
Την Κυρια­κή (14–02-2021) οι πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις θα επη­ρε­ά­σουν εκτός από τις προ­α­να­φερ­θεί­σες περιο­χές και την ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, τη Θρά­κη, τα νησιά του βορεί­ου Αιγαί­ου, τις Σπο­ρά­δες, τα ορει­νά και ημιο­ρει­νά της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, της Εύβοιας και τα ορει­νά της Πελο­πον­νή­σου. Προς το βρά­δυ θα χιο­νί­σει στα ορει­νά της Κρή­της, καθώς και σε περιο­χές της ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς και της Εύβοιας με χαμη­λό υψόμετρο.
Από τη Δευ­τέ­ρα (15–02-2021) οι χιο­νο­πτώ­σεις θα εξα­σθε­νή­σουν στα δυτι­κά και τα βόρεια, όμως θα συνε­χι­στούν κατά δια­στή­μα­τα έντο­νες στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττικής.

2. Ισχυ­ρός παγε­τός θα σημειω­θεί από την Κυρια­κή (14–02-2021) στα βόρεια και από τη Δευ­τέ­ρα στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά κυρί­ως της κεντρι­κής χώρας. Επι­πλέ­ον, σε περιο­χές της Μακε­δο­νί­ας και της
Θρά­κης, θα είναι κατά τόπους ολικός.
Ο κατά τόπους ισχυ­ρός παγε­τός θα δια­τη­ρη­θεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

3. Θυελ­λώ­δεις βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι εντά­σε­ως 7 με 8 μπο­φόρ θα επι­κρα­τή­σουν από το Σάβ­βα­το (13–02-2021) το βρά­δυ στο βόρειο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, που από την Κυρια­κή (14–02-2021) θα ενι­σχυ­θούν στα ανα­το­λι­κά και θα φτά­σουν στο βόρειο Αιγαίο τα 9 μπο­φόρ. Από τη Δευ­τέ­ρα (15–02-2021) μέχρι την Τετάρ­τη (17–02-2021) θα πνέ­ουν στο Αιγαίο άνε­μοι εντά­σε­ως τοπι­κά σε επί­πε­δο θύελ­λας 10 μποφόρ.

4. Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες θα εκδηλωθούν:
α. Στα νησιά του Ιονί­ου, τη δυτι­κή Στε­ρεά, τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο και πρό­σκαι­ρα την Ήπει­ρο από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες του Σαβ­βά­του (13–02-2021) μέχρι τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (14–02-2021).
β. Στη νότια Πελο­πόν­νη­σο τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (14–02-2021).
γ. Στα νησιά του Αιγαί­ου και πρό­σκαι­ρα την Κρή­τη από τις πρω­ι­νές ώρες της Κυρια­κής (14–02-2021) μέχρι αργά το απόγευμα.

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες στα καθη­με­ρι­νά τακτι­κά και έκτα­κτα δελ­τία και­ρού, την ιστο­σε­λί­δα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογα­ρια­σμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).

ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ/ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ. ΖΕΪΝΗ

ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ
ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή ΕΜΥ
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων