Χαλάει ξανά ο καιρός : Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Οι βροχοπτώσεις κατά τόπους (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι έντονες, ενώ σε αρκετές περιοχές της Δυτικής, της Ανατολικής και της Νότιας Ελλάδας θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια

Νέα επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα με βρο­χές και καται­γί­δες, που στα­δια­κά θα επη­ρε­ά­σουν σχε­δόν το σύνο­λο της χώρας – συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής – και θα συνε­χι­στούν του­λά­χι­στον έως τις βρα­δι­νές ώρες της Τρί­της.

Οι βρο­χο­πτώ­σεις κατά τόπους (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής) θα είναι έντο­νες, ενώ σε αρκε­τές περιο­χές της Δυτι­κής, της Ανα­το­λι­κής και της Νότιας Ελλά­δας θα έχουν σχε­τι­κά μεγά­λη διάρ­κεια. Παράλ­λη­λα, η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει πτώ­ση, σύμ­φω­να με το meteo.

Τη Δευ­τέ­ρα βρο­χές θα εκδη­λώ­νο­νται αρχι­κά στο Ιόνιο, στα ανα­το­λι­κά ηπει­ρω­τι­κά στις Κυκλά­δες και κατά τόπους στη Μακε­δο­νία. Βαθ­μιαία τα φαι­νό­με­να θα εντα­θούν και θα επε­κτα­θούν στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας.

Καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στη Δυτι­κή Ελλά­δα, στα ηπει­ρω­τι­κά από τη Θεσ­σα­λία και νοτιό­τε­ρα και στο Αιγαίο από τις Σπο­ρά­δες και νοτιό­τε­ρα, όπως φαί­νε­ται στον προ­γνω­στι­κό χάρ­τη που ακο­λου­θεί.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα επι­κρα­τή­σουν βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις έως 8 μπο­φόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα πνέ­ουν νότιοι άνε­μοι με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ. Ανα­το­λι­κοί έως νοτιο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι εντά­σε­ων 6–7 μπο­φόρ θα επι­κρα­τή­σουν στο Ιόνιο.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

Αττική

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές που γρή­γο­ρα θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να, που από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους έντο­να, κατά τη διάρ­κεια της νύχτας θα εξα­σθε­νή­σουν.

Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και από το από­γευ­μα πρό­σκαι­ρα έως 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και καται­γί­δες πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές.
Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 20 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες αρχι­κά στη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία και από το από­γευ­μα και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να θα είναι κατά τόπους έντο­να στην κεντρι­κή και από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες πιθα­νόν στη δυτι­κή Μακε­δο­νία.
Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5, από το βρά­δυ 5 με 6 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά έως 7 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 3 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές και βαθ­μιαία καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες θα είναι κατά τόπους έντο­να και το βρά­δυ θα εξα­σθε­νή­σουν.
Άνε­μοι: Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί και στα νότια δυτι­κοί, 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπι­κά έως 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 17 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές που γρή­γο­ρα θα εντα­θούν και θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες, κατά τόπους έντο­νες, αρχι­κά στη Θεσ­σα­λία και τις Σπο­ρά­δες και από τις προ­με­σημ­βρι­νές ώρες στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Τα φαι­νό­με­να θα εξα­σθε­νή­σουν από τις βρα­δι­νές ώρες στην Πελο­πόν­νη­σο και από τη νύχτα στην ανα­το­λι­κή Στε­ρεά.
Άνε­μοι: Στα βόρεια από ανα­το­λι­κές και στα νότια από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 16 έως 24 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χές που βαθ­μιαία θα εντα­θούν και από το μεση­μέ­ρι θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες. Τα φαι­νό­με­να από το από­γευ­μα θα είναι κατά τόπους έντο­να στις Κυκλά­δες και πιθα­νόν στην Κρή­τη. Εξα­σθέ­νη­ση των φαι­νο­μέ­νων ανα­μέ­νε­ται από τις βρα­δι­νές ώρες στην Κρή­τη και κατά τη διάρ­κεια της νύχτας στις Κυκλά­δες.
Άνε­μοι: Από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 19 έως 25 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και θα εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές και από το από­γευ­μα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, αρχι­κά στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και βαθ­μιαία στα Δωδε­κά­νη­σα. Τα φαι­νό­με­να από το βρά­δυ θα είναι κατά τόπους έντο­να στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και από τη νύχτα στα Δωδε­κά­νη­σα.
Άνε­μοι: Στα βόρεια από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις 5 με 6 και από το από­γευ­μα τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στα νότια από νότιες διευ­θύν­σεις 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 18 έως 26 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων