- Διαφήμιση -

Destination Αθήνα: Η πόλη που αντιστέκεται και παραμένει αυθεντική – Αφιερώμα αποθέωση

«Αρχαία και ζωντα­νή, η Αθή­να δεν είναι μια πόλη σαν τις άλλες. Λίκνο του δυτι­κού πολι­τι­σμού, η πρω­τεύ­ου­σα της Ελλά­δας είναι ένα μου­σείο στον ανοι­χτό ουρα­νό, ενώ την ίδια στιγ­μή εγγρά­φε­ται απο­φα­σι­στι­κά στο παρόν», ανα­φέ­ρει το γαλ­λι­κό περιο­δι­κό για την Αθήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων