- Διαφήμιση -

Αττική: Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων από τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση

Οι περιο­χές απ’ όπου δέχτη­κε τις περισ­σό­τε­ρες κλή­σεις η Πυρο­σβε­στι­κή ήταν η Νέα Κηφι­σιά, η Λυκό­βρυ­ση και το Μενί­δι, ενώ για κάποιες περι­πτώ­σεις βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη ενέρ­γειες από τα κλι­μά­κια της Πυροσβεστικής.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων