- Διαφήμιση -

Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα — Επιδείνωση από αύριο

Ανοιξιάτικος ο σημερινός καιρός λίγο πριν την επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες, χιόνια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της ΕΜΥ, σήμε­ρα Καθα­ρά Δευ­τέρα ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα πυκνώ­σουν και από το βρά­δυ στα δυτι­κά θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλη τις πρω­ι­νές ώρες. Ευνο­εί­ται η μετα­φο­ρά σκό­νης κυρί­ως στα νότια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νοτιο­δυ­τι­κοί, εντά­σε­ως 4 με 6 μπο­φόρ και βαθ­μιαία στο νότιο στο Αιγαίο τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία δεν ανα­μέ­νε­ται να μετα­βλη­θεί σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη ημέρα.

Στην Αττι­κή ο και­ρός θα είναι γενι­κά αίθριος. Θα πνέ­ουν δυτι­κοί-νοτιο­δυ­τι­κοί άνε­μοι, έντα­σης 4 με 5 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 8 έως 22 βαθ­μούς Κελσίου.

Για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη προ­βλέ­πε­ται καλός και­ρός με αραιές νεφώ­σεις, που από το βρά­δυ θα πυκνώ­σουν. Οι άνε­μοι αρχι­κά θα πνέ­ουν μετα­βλη­τοί και βαθ­μιαία νότιοι, 3 με 4 μπο­φόρ. Ο υδράρ­γυ­ρος θα δεί­ξει από 8 έως 19 βαθ­μούς Κελσίου. 

Στη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη θα ανα­πτυ­χθούν αραιές νεφώ­σεις, που από το βρά­δυ θα πυκνώ­σουν. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα προ­βλέ­πε­ται για τις πρω­ι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν μετα­βλη­τοί, 3 με 4 και βαθ­μιαία νότιοι, έως 5 μπο­φόρ. Το θερ­μό­με­τρο θα δεί­ξει από 6 έως 22 βαθ­μούς Κελ­σί­ου (σημ: στην δυτι­κή Μακε­δο­νία, η ελά­χι­στη τιμή της, θα είναι κατά τόπους, 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη). 

 

Για τα νησιά του Ιονί­ου, την Ήπει­ρο, την δυτι­κή Στε­ρεά και την δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σοπρο­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις που βαθ­μιαία θα αυξη­θούν και από το βρά­δυ θα σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές. Τοπι­κά περιο­ρι­σμέ­νη ορα­τό­τη­τα ή ομί­χλες ανα­μέ­νο­νται τις πρω­ι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από νότιες-νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις, 3 με 5 και βαθ­μιαία τοπι­κά 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 7 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου (σημ: στην Ήπει­ρο, κατά τόπους, 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερα).

Στη Θεσ­σα­λία, την ανα­το­λι­κή Στε­ρεά, την Εύβοια και την ανα­το­λι­κή Πελο­πόν­νη­σο γενι­κά αίθριος θα είναι ο και­ρός. Βαθ­μιαία θα ανα­πτυ­χθούν αραιές νεφώ­σεις που το βρά­δυ θα πυκνώ­σουν. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές-νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις, εντά­σε­ως 4 έως 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 6 έως 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Στις Κυκλά­δες και την Κρή­τη ανα­μέ­νε­ται καλο­και­ρία. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν δυτι­κοί-νοτιο­δυ­τι­κοί, 4 με 6 και βαθ­μιαία τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Ο υδράρ­γυ­ρος θα κινη­θεί μετα­ξύ 11 και 21 βαθ­μών Κελσίου.

Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και τα Δωδε­κά­νη­σα ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις που από το βρά­δυ θα αυξη­θούν. Στα βόρεια θα φυσούν νοτιά­δες, εντά­σε­ως 4 με 6 μπο­φόρ. Στα νότια θα πνέ­ουν δυτι­κές διευ­θύν­σεις 4–5 και βαθ­μιαία νότιοι-νοτιο­δυ­τι­κοί 4–6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 10 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Ο και­ρός την Τρίτη

Την Τρί­τη αρχι­κά στα δυτι­κά, κεντρι­κά και βόρεια και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, πιθα­νώς κατά τόπους ισχυ­ρές. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά. Τα φαι­νό­με­να το βρά­δυ στα βορειο­δυ­τι­κά θα σταματήσουν.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν νότιοι-νοτιο­δυ­τι­κοί, εντά­σε­ως 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Από το μεση­μέ­ρι στα δυτι­κά, κεντρι­κά και βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους 6 με 8 και στα πελά­γη πιθα­νώς τοπι­κά 9 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα σημειώ­σει αισθη­τή πτώ­ση, κυρί­ως στα δυτι­κά και βόρεια.

 

Πηγή http://www.real.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων