- Διαφήμιση -

Βόμβα στο υπουργείο Εργασίας: Εντοπίστηκε μηχανή των βομβιστών — Ερευνάται για DNA και αποτυπώματα

Τρεις μέρες μετά την έκρη­ξη στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας τα στε­λέ­χη της αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής υπη­ρε­σί­ας αξιο­ποιώ­ντας βιντε­ο­λη­πτι­κό υλι­κό εντό­πι­σαν την μοτο­συ­κλέ­τα που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι βομ­βι­στές στο κέντρο της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων