- Διαφήμιση -

Βόμβα στη Σταδίου: Επιστροφή της τρομοκρατίας;

Συνα­γερ­μός και ανη­συ­χία για ενδε­χό­με­νη επι­στρο­φή της τρο­μο­κρα­τί­ας έχουν σημά­νει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά το νυχτε­ρι­νό «χτύ­πη­μα» στην καρ­διά της Αθή­νας, με την έκρη­ξη να σημειώ­νε­ται στη 01:29 απέ­να­ντι από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και δίπλα σε τρά­πε­ζα, στη συμ­βο­λή των οδών Στα­δί­ου και Πεσμαζόγλου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων