- Διαφήμιση -

Τέσσερις 15χρονοι συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συμαθητή τους

Στη σύλ­λη­ψη τεσ­σά­ρων 15χρονων μαθη­τών ιδιω­τι­κού σχο­λεί­ου των Αθη­νών, προ­χώ­ρη­σαν οι Αρχές και ανα­ζη­τού­νται ακό­μη δύο, με την κατη­γο­ρία της εξύ­βρι­σης, παρά­νο­μης βίας και επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης σε βάρος συνο­μη­λί­κου τους.

Το περι­στα­τι­κό της επί­θε­σης κατά του ανη­λί­κου συνέ­βη σε ιδιω­τι­κό σχο­λείο της Αθή­νας και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο μαθη­τής δεχό­ταν συχνά bullying από τους συμ­μα­θη­τές του…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων