- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Τα Rafale έσκισαν.… τον Αττικό ουρανό!

Μαζί με αμε­ρι­κα­νι­κά F‑16, ελλη­νι­κά F‑16, Mirage τα νεο­α­πο­κτη­θέ­ντα Rafale πέτα­ξαν σήμε­ρα στο γαλά­ζιο ουρα­νό της Αττι­κής προ­κα­λώ­ντας αίσθη­μα ασφά­λειας στους πολί­τες με την επι­πλέ­ον θωρά­κι­ση που θα προ­φέ­ρουν στην άμυ­νά μας.
Ποια είναι όμως αυτά τα Rafale;
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ
Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Άμυ­να και Διπλω­μα­τία σήμερα.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων