- Διαφήμιση -

Σύλληψη αστυνομικού: Πώς εξέδιδε 35χρονη από το Καμερούν — Ο τρόπος δράσης του

Ραγδαί­ες είναι οι εξε­λί­ξεις στην υπό­θε­ση του40χρονου αστυ­νο­μι­κού που συνε­λή­φθη το Σάβ­βα­το (30/9) για εμπο­ρία ανθρώ­πων και βια­σμό κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, ο οποί­ος υπη­ρε­τού­σε στις πεζές περιπολίες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων