- Διαφήμιση -

Συλλήψεις τριών ατόμων σε Κολωνό, Εκάλη και Κορυδαλλό για μαστροπεία ανηλίκων

Σε τρεις συλ­λή­ψεις προ­χώ­ρη­σε η ΕΛΑΣ για μια υπό­θε­ση μαστρο­πεί­ας ανη­λί­κων, που θυμί­ζει σε πολ­λά σημεία την υπό­θε­ση με την εκμε­τάλ­λευ­ση της ανή­λι­κης στον Κολω­νό. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες συνε­λή­φθη­σαν μια γυναί­κα 31 ετών και δύο άνδρες 33 και 55 ετών. Οι συλ­λή­ψεις έγι­ναν σε Κολω­νό, Εκά­λη και Κορυδαλλό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων