- Διαφήμιση -

Σπείρα διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη στην Αθήνα – Τρεις συλλήψεις, αναζητείται ο αρχηγός

Εξαρ­θρώ­θη­κε από την Υπο­διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφα­λεί­ας Αττι­κής εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τα μέλη της οποί­ας δρα­στη­ριο­ποιού­νταν στη δια­κί­νη­ση κοκα­ΐ­νης και ακα­τέρ­γα­στης κάν­να­βης στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων