- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στον δήμο Αχαρνών λόγω διεξαγωγής του «Thrakomakedones Run»

Προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις θα εφαρ­μο­στούν την Κυρια­κή (12/5) στον δήμο Αχαρ­νών, λόγω της διε­ξα­γω­γής του αγώ­να δρό­μου «Thrakomakedones Run»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων