- Διαφήμιση -

Σεπόλια: Απανωτές συλλήψεις ξετυλίγουν το «κουβάρι»

Δύο συλ­λή­ψεις σε ένα 24ωρο πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Σάβ­βα­το (15/10) η ΕΛΑΣ ενώ ανα­μέ­νε­ται να ακο­λου­θή­σουν ακό­μα περισσότερες.

Μετά τους Ηλία Μίχο, Γιάν­νη Σοφια­νί­δη και την 38χρονη μητέ­ρα της 12χρονης που είναι το μεγα­λύ­τε­ρο θύμα της φρι­κια­στι­κής υπό­θε­σης στα Σεπό­λια, δύο ακό­μα πρό­σω­πα έπε­σαν στα χέρια της Αστυ­νο­μί­ας το Σάβ­βα­το. Αρχι­κά έγι­νε η σύλ­λη­ψη ενός 33χρονου που είχε συνευ­ρε­θεί με το ανή­λι­κο παι­δί, ενώ αργά το βρά­δυ ακο­λού­θη­σε και ένας 36χρονος, με την ίδια κατη­γο­ρία του βια­σμού σε βάρος της 12χρονης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων