- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Κινηματογραφικό ριφιφί – Άνοιξαν τρύπες και «μπούκαραν» σε εταιρεία εμπορίας χρυσού

Μία κινη­μα­το­γρα­φι­κή διάρ­ρη­ξη με τη μέθο­δο του ριφι­φί πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε εται­ρεία εμπο­ρί­ας χρυ­σού στην οδό Νοτα­ρά στον Πει­ραιά με τον δρά­στη ή τους δρά­στες να ανοί­γουν τρύ­πες σε δύο μεσο­τοι­χί­ες για να κατα­λή­ξουν στο κτίριο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων