- Διαφήμιση -

ΠΑΙΑΝΙΑ: Άρτεμις Βασίλη — Τι έδειξαν οι έρευνες

Εντείνεται η αγωνία

Η 19χρονη Άρτε­μις αγνο­εί­ται εδώ και πέντε μήνες. Έφυ­γε τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο από το σπί­τι της προ­κει­μέ­νου να κάνει αίτη­ση για δου­λειά σε κατά­στη­μα στην περιο­χή της Παια­νί­ας. Έκτο­τε και παρά τις μαρ­τυ­ρί­ες που υπήρ­χαν, τα ίχνη της αγνοούνται.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Παια­νία σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων