- Διαφήμιση -

Ο ιστοχώρος DIGIflora είναι γεγονός!

DIGIflora, ένας τρό­πος ψηφια­κής απο­τύ­πω­σης του πλού­του της χλω­ρί­δας των Ιόνιων Νησιών και ένας χρή­σι­μος οδη­γός για την εξε­ρεύ­νη­σή της. 

Απο­λαύ­στε τις εφαρ­μο­γές DIGIflora, ενη­με­ρω­θεί­τε για το έργο και μάθε­τε περισ­σό­τε­ρα για τη χλω­ρί­δα των Ιονί­ων Νήσων.
Βρεί­τε μας και στο facebook: DIGIflora
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων