- Διαφήμιση -

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ζητάει αναπροσαρμογές στις προδιαγραφές του αθλητικού κέντρου

Εξισορροπητής ο Δήμος Αθηναίων

Ανα­προ­σαρ­μο­γές στις προ­δια­γρα­φές του αθλη­τι­κού κέντρου ζητά­ει ο Ερα­σι­τέ­χνης Πανα­θη­ναϊ­κός έτσι ώστε να μπο­ρεί να εξυ­πη­ρε­τεί και τις δικές του ανάγκες.
Ο Δήμος Αθη­ναί­ων προ­σπα­θεί να παί­ξει εξι­σορ­ρο­πη­τι­κό ρόλο προ­σφέ­ρο­ντας στη δια­πραγ­μά­τευ­ση κάποιες ιδέες.
Για περισσ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Αθλη­τι­σμός σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων