- Διαφήμιση -

Νομική Αθηνών: Πώς έγινε η επιχείρηση εκκένωσης από την ΕΛ.ΑΣ. – 28 συλλήψεις

Μερι­κές ώρες κρά­τη­σε η κατά­λη­ψη αλλη­λεγ­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη από αναρ­χι­κών και αλλο­δα­πών στο κτί­ριο της Νομι­κής Σχο­λής στο κέντρο της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων