- Διαφήμιση -

Μνημόσυνο τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου: Κλειστή αυτή την ώρα η Μητροπόλεως

Η Αστυ­νο­μία στο πλαί­σιο των μέτρων ασφα­λεί­ας για το μνη­μό­συ­νο της συμπλή­ρω­σης των 40ημερών από την κηδεία του τέως βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου, που θα τελε­στεί στις 11 στη Μητρό­πο­λη Αθη­νών, έχει προ­χω­ρή­σει σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στην οδό Μητρο­πό­λε­ως από το ύψος της Πλα­τεί­ας Συντάγματος…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων