- Διαφήμιση -

Μια μεγάλη ελληνική σημαία στη θάλασσα της Πειραϊκής

Την τοποθέτησε ο Δήμος Πειραιά για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Μια μεγά­λη ελλη­νι­κή σημαία στα πλαί­σια των εορ­τα­σμών για τα 200 χρό­νια από την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση τοπο­θε­τή­θη­κε στη θάλασ­σα στη Πει­ραϊ­κή στον Ορμο Αφρο­δί­τη. Στην εκδή­λω­ση παρέ­στη ο δήμαρ­χος Γιάν­νης Μώρα­λης, επί­ση­μοι και μπά­ντα ΤΟΥ δήμου.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Πει­ραϊ­κή σήμε­ρα — Πειραιάς

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων